Knjigovodstvena Agencija

CANIĆ

Usluge

 • Vođenje poslovnih knjiga : glavne knjige i pomoćne knjige, dnevnik,
 • Vođenje analitičkog knjigovodstva: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materija, gotovi proizvodi,
 • Kalkulacije maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEP knjige,
 • Vođenje PDV evidencije, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV,
 • Vođenje deviznog poslovanja,
 • Izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana.
 • Platni promet (bezgotovinski platni promet I platni promet sa inostranstvom),
 • Obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
 • Izrada potrebnih bilansa i dokumenata za kredite
 • Obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima
 • Poreska uprava (elektronska predaja poreske prijave, ucešćenje u poreskom postupku, preknjiženje, povraćaj poreza i td…)
 • APR administracija (prijave,odjave, promene podataka i dr.)
 • RFZO administracija
 • NSZ 
 • i druge.

O nama

Dobrodošli,

mi smo porodicna agencija sa preko 30 godina radnog iskustva, uz azurno pracenje najnovijih zakona i informacionih tehnilogija nastojimo da vašem poslovanju obezbedimo najveću stručnost na poljima knjigovodstva, računovodstva i poslovnog savetovanja. Naš cilj je vaš uspeh . Pridružite se našem timu i postanite deo porodice gde zajedno koracamo do uspeha .

Kontakt

Adresa: Hilandarska 12, NIš

Email: canic.knjigovodstvo@gmail.com

Broj Telefona: +381642209667